Prosím, čtěte pozorně

Prohlášení účastníka lekcí Fitness s Terezou

Účastník lekcí Fitness s Terezou prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu

a že se účastní lekcí na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Účastník byl poučen o tom,

že cvičení je určeno pro zdravé osoby, které nemají žádnou zdravotní komplikaci nebo jiné omezení. Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem

a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení instruktora během lekce a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné náhrady. Osobám mladším 18-ti let není účast na lekcích povolena kromě speciálních lekcí určené pro děti.

Osobní věci, jako peněženka, mobil, tablet aj., klienti nenechávají v šatně. Odložit si je můžete v sále tak, abyste je měli na očích. Účastník lekcí dále prohlašuje, že souhlasí

s pořizováním a případným zveřejněním svých fotografií pořízených na lekcích. Tyto fotografie mohou být následně zveřejněny na webových stránkách www.fitereza.com nebo v propagačních souvisejících materiálech. Účastník zaplacením vstupného na lekci nebo přihlášením na lekci přes rezervační systém on-line na webu, vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.